naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
MŠ speciální
ZŠ speciální
Praktická škola jednoletá
internát
specializované třídy
metody práce
projekty ESF
fotogalerie
dokumenty
napište nám
autor stránek

Divadlo Bolka Polívky

PRŮVODCE ŠKOLNÍM 
ROKEM 2016/2017

LETÁK ELPIS

LETÁK ELPIS

KALENDÁŘ ELPIS 2017

Třída II. B
fotogalerie

Mateřská škola
fotogalerie

VIDEA PRO RADOST

kde nás najdete

aktuality školní rok 2008/2009


V červnu odjely některé třídy na školy v přírodě, zaměřené na turistiku a hipoterapii. Ačkoliv občas pršelo, někdy až lilo, na koních se jezdilo každý den.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. června se naši žáci zúčastnili festivalu SÍTKO , který pořádá ateliér Divadlo a výchova DiFa JAMU. Získali 2. místo v oblasti inscenace s neprofesionálním souborem za divadelní představení Sedm kůzlátek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. května se uskutečnil pod záštitou starosty Židenic Ing. Romana Vašiny první charitativní koncert pro rodiče a přátele speciální školy Elpis, na kterém vystoupili žáci školy, folková skupina Ořešák, pěvecký sbor Sebranka a bluegrassová kapela XXL. Celý večer moderoval Erik Pardus. Sál Dělnického domu v Židenicích byl zcela zaplněn a opravdový aplaus byl poděkováním za celoroční práci žáků a učitelek. Profesionalitu a dobrou práci školy vyzvedla ve svém poděkování také PhDr. Marta Teplá z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se večera osobně zúčastnila. Všichni účinkující vystupovali bez nároku na honorář a výtěžek dobrovolného vstupného bude využit na rekvizity pro nácvik divadelního představení v příštím roce. Děkujeme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. května proběhla vernisáž výstavy výtvarných prací žáků školy Obrázky pro radost v Mahenově divadle. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V květnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže na téma "LES", kterou pořádala školní družina na ZŠ Elišky Přemyslovny. Anetka Závodná získala 1.místo a Hanka Machálková, Kája Chýlková, Soňa Kotlárová a Terka Bezrouková vytvořily společně koláž a získaly "Zvláštní ocenění poroty". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. dubna proběhlo přijímací řízení do Praktické školy jednoleté.
Na základě jedné podané přihlášky byla přijata uchazečka s číslem 01. Kritéria přijímacího řízení splnila s celkovým počtem bodů 23.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. března ředitelka školy PaedDr. Věra Havlíčková slavnostně převzala certifikát kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2000. Certifikát platí pro procesy zajištění a realizace výchovně vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. března se opět sešlo šest odvážných pedagogických pracovnic, aby se pod vedením zkušené arteterapeutky naučily základům košíkářské výroby. Přejeme jim hodně úspěchů!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. března jsme se svými žáky navštívili pobočku Mahenovy knihovny na Staré Osadě. Knihovnice měly pro nás připravené krásné pohádkové knížky a pastelky na ilustrace. Moc se nám tam líbilo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S prvními náznaky jara započala ve škole dlouho očekávaná rekonstrukce. Bude opravena střecha, zatepleny budovy a postaven nový koridor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. února proběhl ve škole zápis. O přestup z jiné školy žádají tři žáci, jeden žák se dostavil k zápisu do povinné školní docházky a tři děti k zápisu do mateřské školy speciální.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26. ledna se v jižním křídle Křížové chodby na Dominikánské ulici uskutečnila za přítomnosti početné německé delegace vernisáž výstavy Země - barevná planeta. Výstavu pořádá Sdružení pro podporu partnerství Brno - Stuttgart a jsou na ní k vidění nádherné obrazy žáků speciálních škol německých a brněnských. Naše škola je zastoupena 12 obrazy. Výstava je otevřena do 13. 2. ve všedních dnech od 9.00 do 16.30 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

16. ledna proběhlo pololetní setkání rodičů a zaměstnanců školy, tentokrát s přednáškou RNDr. Ireny Malichové na téma Zdravá výživa postižených dětí. Vzhledem k tomu, že téma je široké, nestačil čas vyhrazený pro setkání. Pro velký zájem rodičů bude dohodnut v jarních měsících termín navazující přednášky Očista organismu, specifika metabolismu u Downova syndromu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. prosince jsme dostali vánoční dárek v podobě nové keramické pece. Na snímku ředitelka školy se sponzorem, který pec zakoupil a osobně zahájil zkušební provoz. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

16. prosince jsme prožili dopoledne v ZOO Brno. Zatančili jsme tanečky, seznámili se s mluvícím papouškem, pohladili kontaktní zvířátka a poděkovali celému pracovnímu týmu Mgr. Světlany Vítkové za pravidelné návštěvy s programem zooterapie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. prosince navštívili naši školu žáci ze Základní školy Elišky Přemyslovny v Brně se svým pásmem písní a tanců. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. prosince zatančili naši žáci nové country tance v doprovodném programu Brněnských Vánoc na náměstí Svobody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. prosince přišli k nám do školy všichni tři - Mikuláš, čert i anděl, a děti od nich dostaly dárečky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. prosince se uskutečnilo setkání sponzorů školy. Předsedkyně Klubu rodičů Elpis, Eva Novotná, předala přítomným sponzorům drobné dárky a poděkovala jménem všech rodičů za významnou pomoc při budování materiálního zázemí školy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

26. listopadu jsme se vypravili na cestu do pravěku v Galerii Vaňkovka. A pak že dinosauři vyhynuli...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. listopadu navštívili naši žáci výstavu orchidejí a citrusů, kterou pořádal ÚSP Kociánka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. listopadu proběhlo zábavné odpoledne na PANSKÉ LÍŠE s lampionovým průvodem. Akce se zúčastnili žáci s rodiči, zdravými sourozenci i babičkami. Společně jsme strávili úžasné odpoledne a podvečer při plnění úkolů, které plnily děti i rodiče, poseděli jsme a zahřáli se v hospůdce, obhlédli trénink koní a vydali jsme se v záři lampionů - i hořících- zpět do večerního města. Všem se nám to líbilo!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. listopadu navštívil naši školu pan Marek Svitavský, místostarosta městské části Brno - Židenice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. října návštěva solné jeskyně. Žáci se seznámili s prostředím a relaxačním programem. Vyzkoušeli dechová cvičení s logopedkou. Po celý školní rok budou navštěvovat jeskyni pravidelně jednou za dva týdny v rámci řečové výchovy.                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 10. října byly dvě rehabilitační třídy ve škole v přírodě v Zubří.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. října proběhla beseda s pracovnicemi Policie ČR na téma Jak se chovat k neznámému pejskovi. Žáci měli možnost si kontakt se psem prakticky vyzkoušet.             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. října navštívili naši školu žáci 4. třídy Montessori ZŠ Gajdošova. 
V rámci projektu Jak se žije s handicapem se zúčastnili výuky výtvarné výchovy, tělesné výchovy a cvičení dětské jógy.                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. září se uskutečnil společný výlet s rodiči žáků na přehradu. Parníkem jsme dojeli až k hradu Veveří a užili si poslední letní pohody. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. září se skupina našich žáků zúčastnila 10. ročníku přehlídky zájmové činnosti handicapovaných "Zpívejte s námi" v Rájci - Jestřebí. Tanečníci zatančili country tanec a roztleskali publikum taneční variací "Čokoláda". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 9. byla při příležitosti zahájení nového školního roku instalována výstava fotografií z naší školy v prostorách Úřadu městské části Brno - Židenice. V průběhu roku vyzdobíme další prostory úřadu obrázky, které namalují naši žáci. 


 

úřední e-deska

naše škola

naše škola

Snoezelen

MANUS

Chlapecká skupina
fotogalerie

chlapecká skupina

Indiánská skupina
fotogalerie

Méďové

nové fotografie

Rozlučka se školním rokem

Radovánky s vodou

Zoopark Vyškov

9. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2017

DĚTSKÝ DEN KOPERNÍKOVA 2017

DĚTSKÝ DEN SKAUNICOVA 2017

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2017

Zážitkové dopoledne

Čarodějnické odpoledne 2017

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2017

PLES ELPIS 2017

Bábovkové posezeníčko

Dílničky v Radosti

Mikulášská besídka

Vystoupení na Hradě

Hudební festival

Vokolopriglu 2016

8. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2016

Praktická škola závěrečné zkoušky 2015/2016

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2016

KARNEVAL ELPIS 2016

PLES ELPIS 2016

Renovace kuchyňky na Fr. Skaunicové

Valentýnská diskotéka

Pololetní diskotéka

Mikulášská besídka

Praktická škola zdobí adventní věnce

V nové kuchyňce

Podzimní odpoledne

Beseda v knihovně

Učení nás baví

Plavba parníkem

Nová kuchyňka
na Fr. Skaunicové

VÍTÁMVÁS CUP 2015

7. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2015

 Rozlučka
s Madlenkou, Zuzankou, Marťou a Mildou

Vesmírná knihovna

DĚTSKÝ DEN KOPERNÍKOVA 2015

DĚTSKÝ DEN SKAUNICOVA 2015

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ 2015

Africké odpoledne

KONCERT
K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY ELPIS

Den otevřených dveří 2015

PLES ELPIS 2015

Setkání absolventů

Odpolední Mikuláš

Čertíčci

Vojta slaví narozeniny

Halloweenská párty

Malujeme bez hranic

Ve školním bazéně

Návštěva žáků
ze ZŠ Kamínky

Dětský den Koperníkova

Dětský den na Fr. Skaunicové

6. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2014

Školní výlet Dešov - Hostinec U Blahoudků

ODPOLEDNE
V MASKÁCH

Obrázky pro radost

2. PLES ELPIS 2014

S družinkou
na vycházce

Valentýnská diskotéka

Silvestrovská diskotéka

Mikulášské odpoledne

Mikuláš dopoledne

Felinoterapie

Superstar Elpis 2013

Opékání špekáčků

Připravujeme bramboráky

Výstavka obrázků

Ukázka výcviku policejních psů

KONCERT DĚTI DĚTEM

Odpolední diskotéka

Dětský den
na Skaunicové

OBRÁZKY PRO RADOST

Pohádka
"O kůzlátkách"

Přivolání jara

KARNEVAL ELPIS 2013

Beseda s Městskou policií Brno

Návštěva zdravotních klaunů

1. PLES ELPIS 2013

Empík naděluje 2012

Praktická škola

Silvestrovská diskotéka

VS I. a VS II. příprava na Vánoce

3. vánoční turnaj
ve STIGA hokeji ELPIS

Mikuláš na Koperníkově

Mikuláš na Skaunicově
Felinoterapie

Halloweenská diskotéka

v Rájci-Jestřebí

Výlet na hrad Pernštejn

Dokončení I. etapy výstavby stacionáře
na ul. Božetěchova 15

5. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2012

Čtyři roční období
výstava a dílničky

Hry porozumění

Dětský den u Bolka

Dětský den
na Skaunicové

Odpolední soutěžení
na Den dětí

Vernisáž z výstavy "Obrázky pro radost"

Poděkování
za spolupráci

Školní výlet
na hrad Veveří

Prostírání pro maminky

Pochoutka z lístkového těsta

Akce pro děti
v Anthroposu

Karneval ELPIS 2012

S vychovatelkou Zdeňkou ve Vaňkovce

Valentýnská diskotéka

Diskotéka v rytmu skupiny Beatles

Vánoce 2011

2. turnaj ve STIGA hokeji "Vítámváscup"

Děti dětem

Setkání se sponzory

Exkurze u hasičů

Mikulášské odpoledne 2011

Na koncertě Michala Davida

Hallowenská diskotéka

Radost z 1. zooterapie 2011/2012 

Lesopark Akátky

Canisterapie

Vystoupení
v Rájci-Jestřebí

Do školy s úsměvem

1. září v ZOO Brno

Rozlučka s Kubíkem

4. dětská olympiáda 2011

Nácvik manipulace

Skotské slavnosti 2011

Den dětí

V bazénu na školní zahradě

Výlet do ZOO Jihlava

Výstava "Obrázky pro radost"

Velikonoční pečení

Výtvarná soutěž

Karneval 2011

Práce na školní zahradě

Valentýnská diskotéka

V modelovém světě

STIGA turnaj ELPIS

Vánoční čas

Mateřská škola

Odpoledne
v Bradavicích 

Podzimní slavnost

Na dětském hřišti

S družinkou 
v Technickém muzeu

Sejdeme se u stolu

Dětský den 2010
Dětský den 2010
V mléčném baru Hollandia
V mléčném baru Hollandia
Obrázky pro radost
Obrázky pro radost
S družinkou v Tišnově
S družinkou v Tišnově
Akademie 2010
Akademie 2010
Výstava výtvarných prací v KJM
Výstava výtvarných prací v KJM
Den otevřených dveří 2010
Den otevřených dveří 2010
Rozlučka s Míšou
Rozlučka s Míšou
Hrátky se sněhem
Hrátky se sněhem
V knihovně
V knihovně
Praktická cvičení
Praktická cvičení
Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž
Návštěva v Holandsku
Návštěva v Holandsku
Zpívejte s námi!
Zpívejte s námi!
Solná jeskyně
Solná jeskyně
Společné odpoledne 
s dětmi ZŠ Svornosti
Společné odpoledne s dětmi ZŠ Svornosti
Vítámvás CUP 2009
Vítámvás CUP 2009
Všichni jsme umělci
Všichni jsme umělci
Technické muzeum - výtvarná dílna
Technické muzeum - výtvarná dílna
Vernisáž výtvarné výstavy v Mahenově divadle
Vernisáž výtvarné výstavy v Mahenově divadle
Předávání certifikátu
Předávání certifikátu
Země-barevná planeta
Země-barevná planeta