naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
MŠ speciální
ZŠ speciální
Praktická škola jednoletá
internát
metody práce
projekty ESF
fotogalerie
dokumenty
GDPR
napište nám
autor stránek

PRŮVODCE ŠKOLNÍM 
ROKEM 2018/2019

LETÁK ELPIS

LETÁK ELPIS

KALENDÁŘ ELPIS 2019

DĚKUJEME

Třída III. A
fotogalerie

Třída II. B
fotogalerie

Mateřská škola
fotogalerie

VIDEA PRO RADOST

kde nás najdete

projekty ESF


Je třeba reagovat na měnící se podmínky ve výzkumu, vývoji a ve společnosti, z toho plynoucí změny ve struktuře postižení dětí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy jsou denně konfrontováni s těmito změnami a musejí na ně adekvátně reagovat. Vzdělání, které získali studiem speciální pedagogiky, nezahrnuje nové poznatky. Aby každý byl dostatečně uplatnitelný a konkurenceschopný, musí si znalosti a dovednosti po celý život pravidelně doplňovat.
Cílem našeho projektu je systém dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblastech nových metod ve speciálním školství.
Chceme se zaměřit na všechny oblasti, se kterými jsme se v posledních letech setkali a kde jsme zjistili, že bychom mohli dát našim dětem a žákům více. 
Poznatky a dovednosti, které v rámci projektu získají pracovníci školy, budou dále v rámci své práce využívat. 

Projekt se snaží svým pojetím účinně řešit specifické problémy při vzdělávání a komplexní péči o děti a žáky s těžkým kombinovaným postižením a autismem. Prostředkem řešení je uplatnění nových forem výuky a alternativních vzdělávacích metod pomocí odborného vzdělávání všech pracovníků školy. Vzdělávání bude realizováno formou jednorázových nebo dlouhodobých kurzů, jejichž obsahová náplň vychází z potřeb pracovníků a potřeb školy. Na jejich realizaci se budou podílet odborně vyškolení externí lektoři. Vědomosti a dovednosti získané v rámci projektu budou bezprostředně aplikovány přímo do výuky a výchovy.
Hlavní cíle spatřujeme v:
- pracovník školy – odborník, který zná nové formy a metody práce s těžce postiženými žáky, umí je použít a předat dalším osobám
- udržitelnost vysoce kvalifikovaných pedagogických a nepedagogických pracovníků, z toho plynoucí zaměstnanost
- zajištění žákům nejvyšší možnou sociální integraci a plnohodnotný život

Projekt je rozdělen do několika oblastí.
A/ Pedagogičtí pracovníci
1. Polohování
2. Autismus
3. Logopedie
4. Specifické terapie
5. Týmová spolupráce, zážitková pedagogika 
6. Manažerská školení 

B/ Nepedagogičtí pracovníci
1. Vnitřní kontrola v praxi
Spisová a archivní služba
Platové předpisy ve školství
Moderní trendy ve školním stravování

Pedagogové se postupně vzdělávali v oblastech:

Autismus 
Autismus I.,II. – celkem absolvovalo 28 pedagogů
Zvládání problémového chování – 26 pedagogů
Základy komunikace s vizuální podporou – 7 pedagogů

Specifické terapie 
- Arteterapie – Výtvarná dílna – 17 pedagogů
- Ergoterapie - Průřez základy keramiky – 12 pedagogů
- Muzikoterapie – Pohádky trochu jinak – 15 pedagogů
- Léčebný a zdravotní tělocvik – Využití malých a velkých míčů – 17 pedagogů
- Balanční cvičení – 14 pedagogů

Polohování
- Bazální stimulace I., II. – 24 pedagogů
- Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením – 20 pedagogů

Logopedie
Všechny tři naše logopedické pracovnice se postupně zúčastnily těchto kurzů :
- Možnosti rozvoje řeči
- Jazyk a řeč v RVP
- Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností

Manažerská školení
Vedoucí pracovníci školy se vzdělávali v těchto kurzech
- Studium pro ředitele škol a školských zařízení
- Manažerská kvalita – profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství
- Motivace a hodnocení zaměstnanců

Celkově se 18ti různých školení a seminářů zúčastnilo přes 200 pedagogických pracovníků. V naší škole pracuje 41 pedagogů, tzn. že každý absolvoval alespoň 5 oblastí.
Nepedagogičtí pracovníci absolvovali 8 druhů školení z oblastí změn v legislativě, novelizace zákonů, počítačové gramotnosti a moderních trendů ve stravování. Celkově se školení účastnilo 10 pracovníků.
Obsahová stránka projektu byla velmi přínosná pro celé naše zařízení a vysoce kladně hodnocena pracovníky školy.
Nyní je naším cílem všechny poznatky a dovednosti implementovat do další výchovně vzdělávací práce. Pro aplikaci bazální stimulace jsme vytvořili komplexní pracoviště.
Celkové náklady projektu činily 1 187 611 Kč, z toho 1 009 470Kč z dotace ESF a 178 141 Kč z rozpočtu ČR. 
 

 

 

Projekt "Stále se učíme" je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
reg. č. CZ.1.07/1.3.41/02.0053


 

úřední e-deska

naše škola

naše škola

Snoezelen

MANUS

Chlapecká skupina
fotogalerie

chlapecká skupina

Indiánská skupina
fotogalerie

Méďové

Čtyřlístek

nové fotografie

Návštěva zvířátek
ze Záchranné stanice Brno

Oslava konce školního roku na Skaunicové

Výlet do ZOO Lešná

Olympiáda Elpis 2019

Dětský den
na Skaunicové

V bazénu

Rozlučka

Den dětí

Výstava

Čarodějnice ve III.A

Karneval 2019

Masopust

Karneval
na Skaunicové

Masopust

Návštěva zdravotních klaunů Kutálka
na Skaunicové

Novoroční diskotéka

Vánoce na Skaunicové

Zpíváme koledy

Zpívání koled
se studenty z JAMU

Vánoční posezení

Mikuláš na Skaunicové

Mikulášská besídka

Čertovské dopoledne

Vánoční tvoření II.B

Bazální stimulace

Taneční vystoupení
v Rájci Jestřebí

Návštěva Lamacentra

Halloweenský lampionový průvod

Ochutnávka podzimu

Plavání v aquaparku Kohoutovice

Podzimní hrátky

Hipoterapeutický koník Emil

SPOLEČNÝ VÝLET
DO ZOO OLOMOUC

DĚTSKÉ ODPOLEDNE

SPOLEČNÝ VÝLET
DO ZOO JIHLAVA

10. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2018

Dětský den
na Skauničce 2018

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2018

Čarodějnické odpoledne 2018

Léčebná tělesná výchova, skupinové cvičení

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2018

Vítání jara

Olympijský festival 2018

Valentýnská diskotéka

Beseda
s Městskou policií

Námořnická diskotéka

Mikulášská besídka Elpis 2017

Mikuláš 2017
na Skauničce

PODZIMNÍ DISKOTÉKA

Podzimní radovánky

Terapie Emil

Léčebná tělesná výchova - Podzimní relaxace

Pracoviště fyzioterapie ELPIS

Víkendové třídní setkání

Rozlučka se školním rokem

Radovánky s vodou

Zoopark Vyškov

9. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2017

DĚTSKÝ DEN KOPERNÍKOVA 2017

DĚTSKÝ DEN SKAUNICOVA 2017

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2017

Zážitkové dopoledne

Čarodějnické odpoledne 2017

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2017

PLES ELPIS 2017

Bábovkové posezeníčko

Dílničky v Radosti

Mikulášská besídka

Vystoupení na Hradě

Hudební festival

Vokolopriglu 2016

8. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2016

Praktická škola závěrečné zkoušky 2015/2016

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2016

KARNEVAL ELPIS 2016

PLES ELPIS 2016

Renovace kuchyňky na Fr. Skaunicové

Valentýnská diskotéka

Pololetní diskotéka

Mikulášská besídka

Praktická škola zdobí adventní věnce

V nové kuchyňce

Podzimní odpoledne

Beseda v knihovně

Učení nás baví

Plavba parníkem

Nová kuchyňka
na Fr. Skaunicové

VÍTÁMVÁS CUP 2015