naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
MŠ speciální
ZŠ speciální
Praktická škola jednoletá
internát
specializované třídy
metody práce
projekty ESF
fotogalerie
dokumenty
napište nám
autor stránek

Divadlo Bolka Polívky

PRŮVODCE ŠKOLNÍM 
ROKEM 2016/2017

LETÁK ELPIS

LETÁK ELPIS

KALENDÁŘ ELPIS 2017

Třída II. B
fotogalerie

Mateřská škola
fotogalerie

VIDEA PRO RADOST

kde nás najdete

projekty ESF


Je třeba reagovat na měnící se podmínky ve výzkumu, vývoji a ve společnosti, z toho plynoucí změny ve struktuře postižení dětí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy jsou denně konfrontováni s těmito změnami a musejí na ně adekvátně reagovat. Vzdělání, které získali studiem speciální pedagogiky, nezahrnuje nové poznatky. Aby každý byl dostatečně uplatnitelný a konkurenceschopný, musí si znalosti a dovednosti po celý život pravidelně doplňovat.
Cílem našeho projektu je systém dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblastech nových metod ve speciálním školství.
Chceme se zaměřit na všechny oblasti, se kterými jsme se v posledních letech setkali a kde jsme zjistili, že bychom mohli dát našim dětem a žákům více. 
Poznatky a dovednosti, které v rámci projektu získají pracovníci školy, budou dále v rámci své práce využívat. 

Projekt se snaží svým pojetím účinně řešit specifické problémy při vzdělávání a komplexní péči o děti a žáky s těžkým kombinovaným postižením a autismem. Prostředkem řešení je uplatnění nových forem výuky a alternativních vzdělávacích metod pomocí odborného vzdělávání všech pracovníků školy. Vzdělávání bude realizováno formou jednorázových nebo dlouhodobých kurzů, jejichž obsahová náplň vychází z potřeb pracovníků a potřeb školy. Na jejich realizaci se budou podílet odborně vyškolení externí lektoři. Vědomosti a dovednosti získané v rámci projektu budou bezprostředně aplikovány přímo do výuky a výchovy.
Hlavní cíle spatřujeme v:
- pracovník školy – odborník, který zná nové formy a metody práce s těžce postiženými žáky, umí je použít a předat dalším osobám
- udržitelnost vysoce kvalifikovaných pedagogických a nepedagogických pracovníků, z toho plynoucí zaměstnanost
- zajištění žákům nejvyšší možnou sociální integraci a plnohodnotný život

Projekt je rozdělen do několika oblastí.
A/ Pedagogičtí pracovníci
1. Polohování
2. Autismus
3. Logopedie
4. Specifické terapie
5. Týmová spolupráce, zážitková pedagogika 
6. Manažerská školení 

B/ Nepedagogičtí pracovníci
1. Vnitřní kontrola v praxi
Spisová a archivní služba
Platové předpisy ve školství
Moderní trendy ve školním stravování

Pedagogové se postupně vzdělávali v oblastech:

Autismus 
Autismus I.,II. – celkem absolvovalo 28 pedagogů
Zvládání problémového chování – 26 pedagogů
Základy komunikace s vizuální podporou – 7 pedagogů

Specifické terapie 
- Arteterapie – Výtvarná dílna – 17 pedagogů
- Ergoterapie - Průřez základy keramiky – 12 pedagogů
- Muzikoterapie – Pohádky trochu jinak – 15 pedagogů
- Léčebný a zdravotní tělocvik – Využití malých a velkých míčů – 17 pedagogů
- Balanční cvičení – 14 pedagogů

Polohování
- Bazální stimulace I., II. – 24 pedagogů
- Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením – 20 pedagogů

Logopedie
Všechny tři naše logopedické pracovnice se postupně zúčastnily těchto kurzů :
- Možnosti rozvoje řeči
- Jazyk a řeč v RVP
- Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností

Manažerská školení
Vedoucí pracovníci školy se vzdělávali v těchto kurzech
- Studium pro ředitele škol a školských zařízení
- Manažerská kvalita – profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství
- Motivace a hodnocení zaměstnanců

Celkově se 18ti různých školení a seminářů zúčastnilo přes 200 pedagogických pracovníků. V naší škole pracuje 41 pedagogů, tzn. že každý absolvoval alespoň 5 oblastí.
Nepedagogičtí pracovníci absolvovali 8 druhů školení z oblastí změn v legislativě, novelizace zákonů, počítačové gramotnosti a moderních trendů ve stravování. Celkově se školení účastnilo 10 pracovníků.
Obsahová stránka projektu byla velmi přínosná pro celé naše zařízení a vysoce kladně hodnocena pracovníky školy.
Nyní je naším cílem všechny poznatky a dovednosti implementovat do další výchovně vzdělávací práce. Pro aplikaci bazální stimulace jsme vytvořili komplexní pracoviště.
Celkové náklady projektu činily 1 187 611 Kč, z toho 1 009 470Kč z dotace ESF a 178 141 Kč z rozpočtu ČR. 
 

 

 

Projekt "Stále se učíme" je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
reg. č. CZ.1.07/1.3.41/02.0053


 

úřední e-deska

naše škola

naše škola

Snoezelen

MANUS

Chlapecká skupina
fotogalerie

chlapecká skupina

Indiánská skupina
fotogalerie

Méďové

nové fotografie

Rozlučka se školním rokem

Radovánky s vodou

Zoopark Vyškov

9. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2017

DĚTSKÝ DEN KOPERNÍKOVA 2017

DĚTSKÝ DEN SKAUNICOVA 2017

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2017

Zážitkové dopoledne

Čarodějnické odpoledne 2017

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2017

PLES ELPIS 2017

Bábovkové posezeníčko

Dílničky v Radosti

Mikulášská besídka

Vystoupení na Hradě

Hudební festival

Vokolopriglu 2016

8. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2016

Praktická škola závěrečné zkoušky 2015/2016

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2016

KARNEVAL ELPIS 2016

PLES ELPIS 2016

Renovace kuchyňky na Fr. Skaunicové

Valentýnská diskotéka

Pololetní diskotéka

Mikulášská besídka

Praktická škola zdobí adventní věnce

V nové kuchyňce

Podzimní odpoledne

Beseda v knihovně

Učení nás baví

Plavba parníkem

Nová kuchyňka
na Fr. Skaunicové

VÍTÁMVÁS CUP 2015

7. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2015

 Rozlučka
s Madlenkou, Zuzankou, Marťou a Mildou

Vesmírná knihovna

DĚTSKÝ DEN KOPERNÍKOVA 2015

DĚTSKÝ DEN SKAUNICOVA 2015

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ 2015

Africké odpoledne

KONCERT
K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY ELPIS

Den otevřených dveří 2015

PLES ELPIS 2015

Setkání absolventů

Odpolední Mikuláš

Čertíčci

Vojta slaví narozeniny

Halloweenská párty

Malujeme bez hranic

Ve školním bazéně

Návštěva žáků
ze ZŠ Kamínky

Dětský den Koperníkova

Dětský den na Fr. Skaunicové

6. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2014

Školní výlet Dešov - Hostinec U Blahoudků

ODPOLEDNE
V MASKÁCH

Obrázky pro radost

2. PLES ELPIS 2014

S družinkou
na vycházce

Valentýnská diskotéka

Silvestrovská diskotéka

Mikulášské odpoledne

Mikuláš dopoledne

Felinoterapie

Superstar Elpis 2013

Opékání špekáčků

Připravujeme bramboráky

Výstavka obrázků

Ukázka výcviku policejních psů

KONCERT DĚTI DĚTEM

Odpolední diskotéka

Dětský den
na Skaunicové

OBRÁZKY PRO RADOST

Pohádka
"O kůzlátkách"

Přivolání jara

KARNEVAL ELPIS 2013

Beseda s Městskou policií Brno

Návštěva zdravotních klaunů

1. PLES ELPIS 2013

Empík naděluje 2012

Praktická škola

Silvestrovská diskotéka

VS I. a VS II. příprava na Vánoce

3. vánoční turnaj
ve STIGA hokeji ELPIS

Mikuláš na Koperníkově

Mikuláš na Skaunicově
Felinoterapie

Halloweenská diskotéka

v Rájci-Jestřebí

Výlet na hrad Pernštejn

Dokončení I. etapy výstavby stacionáře
na ul. Božetěchova 15

5. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2012

Čtyři roční období
výstava a dílničky

Hry porozumění

Dětský den u Bolka

Dětský den
na Skaunicové

Odpolední soutěžení
na Den dětí

Vernisáž z výstavy "Obrázky pro radost"

Poděkování
za spolupráci

Školní výlet
na hrad Veveří

Prostírání pro maminky

Pochoutka z lístkového těsta

Akce pro děti
v Anthroposu

Karneval ELPIS 2012

S vychovatelkou Zdeňkou ve Vaňkovce

Valentýnská diskotéka

Diskotéka v rytmu skupiny Beatles

Vánoce 2011

2. turnaj ve STIGA hokeji "Vítámváscup"

Děti dětem

Setkání se sponzory

Exkurze u hasičů

Mikulášské odpoledne 2011

Na koncertě Michala Davida

Hallowenská diskotéka

Radost z 1. zooterapie 2011/2012 

Lesopark Akátky

Canisterapie

Vystoupení
v Rájci-Jestřebí

Do školy s úsměvem

1. září v ZOO Brno

Rozlučka s Kubíkem

4. dětská olympiáda 2011

Nácvik manipulace

Skotské slavnosti 2011

Den dětí

V bazénu na školní zahradě

Výlet do ZOO Jihlava

Výstava "Obrázky pro radost"

Velikonoční pečení

Výtvarná soutěž

Karneval 2011

Práce na školní zahradě

Valentýnská diskotéka

V modelovém světě

STIGA turnaj ELPIS

Vánoční čas

Mateřská škola

Odpoledne
v Bradavicích 

Podzimní slavnost

Na dětském hřišti

S družinkou 
v Technickém muzeu

Sejdeme se u stolu

Dětský den 2010
Dětský den 2010
V mléčném baru Hollandia
V mléčném baru Hollandia
Obrázky pro radost
Obrázky pro radost
S družinkou v Tišnově
S družinkou v Tišnově
Akademie 2010
Akademie 2010
Výstava výtvarných prací v KJM
Výstava výtvarných prací v KJM
Den otevřených dveří 2010
Den otevřených dveří 2010
Rozlučka s Míšou
Rozlučka s Míšou
Hrátky se sněhem
Hrátky se sněhem
V knihovně
V knihovně
Praktická cvičení
Praktická cvičení
Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž
Návštěva v Holandsku
Návštěva v Holandsku
Zpívejte s námi!
Zpívejte s námi!
Solná jeskyně
Solná jeskyně
Společné odpoledne 
s dětmi ZŠ Svornosti
Společné odpoledne s dětmi ZŠ Svornosti
Vítámvás CUP 2009
Vítámvás CUP 2009
Všichni jsme umělci
Všichni jsme umělci
Technické muzeum - výtvarná dílna
Technické muzeum - výtvarná dílna
Vernisáž výtvarné výstavy v Mahenově divadle
Vernisáž výtvarné výstavy v Mahenově divadle
Předávání certifikátu
Předávání certifikátu
Země-barevná planeta
Země-barevná planeta