naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
MŠ speciální
ZŠ speciální
Praktická škola jednoletá
internát
specializované třídy
metody práce
projekty ESF
fotogalerie
dokumenty
GDPR
napište nám
autor stránek

PRŮVODCE ŠKOLNÍM 
ROKEM 2017/2018

LETÁK ELPIS

LETÁK ELPIS

KALENDÁŘ ELPIS 2018

Třída III. A
fotogalerie

Třída II. B
fotogalerie

Mateřská škola
fotogalerie

VIDEA PRO RADOST

kde nás najdete

fotogalerie - OBRÁZKY PRO RADOST


Výstava „OBRÁZKY PRO RADOST“

Výstava výtvarných prací žáků Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Elpis „Obrázky pro radost“ byla zahájena vernisáží v úterý, dne 14. května 2013 v prostoru kavárny PALACE HLINKY v Brně. Příjemné prostředí kavárny se stalo místem setkání žáků, rodičů, pracovníků školy a dalších milých hostů a příznivců školy Elpis díky podpoře ředitelky objektu Palace Hlinky, Mgr. Andree Černé a panu Stanislavu Šidovi, jednateli společnosti Moravská banka vín. Za jejich vydatné pomoci jsme mohli letos připravit v pořadí již 15. Výstavu výtvarných prací našich žáků.
Záštitu nad celou akcí převzal akademický malíř pan Vladimír Svoboda, nositel Ceny města Brna.
Po úvodním slovu pak oba naši hostitelé pozdravili všechny přítomné a krátce pohovořili o náplni činnosti společností, které zastupují.
Program vernisáže zahájilo vystoupení tanečního kroužku školy Elpis pod vedením učitelek Mgr. Hany Pokorové a Bc. Soni Černé. Chlapci a děvčata ze základní školy speciální předvedli s radostí jim vlastní velice pěkné taneční číslo, které všechny přítomné moc potěšilo a sklidilo tak zasloužený potlesk.
V tanečním duchu pokračoval program i dále. Velice nadějná žákyně soukromé Taneční a stepové školy R+P Bartůňkových, slečna Andrea Alačková, přijela v doprovodu své maminky a učitele, 
Mgr. Pavla Bartůňka. Dokonale zvládnutým stepovým číslem si získala od publika velké ovace a uznání.
Závěr patřil naší kolegyni, Mgr. Kláře Macháčkové, učitelce mateřské školy speciální, která si připravila hudební kvíz v podobě písně zpívané v cizím jazyce za doprovodu kytary. Po několikerém typování se pak jednomu z hostů podařilo jazyk odhalit.
Pak už na všechny čekalo pohoštění, které jako každý rok připravili žáci praktické školy. 
Pan Stanislav Šida z Moravské banky vín během celého odpoledne nabízel zdarma dětem nealkoholické nápoje a pro dospělé návštěvníky připravil ochutnávku vína.
Cílem této akce bylo prezentovat dovednosti našich žáků široké veřejnosti a přinést alespoň trochu radosti všem, kteří si výtvarná díla přijdou prohlédnout. 
Vystavené obrazy je možné také zakoupit, výtěžek pak bude věnován škole k rozvoji speciálního školství.
Za sponzorské dary tak děkujeme ředitelce Palace Hlinky, Mgr. Andree Černé, která nám poskytla bezplatný pronájem prostoru kavárny, panu Stanislavu Šidovi za bohaté občerstvení a panu Pavlu Bartůňkovi za ochotu a spolupráci při přípravě programu vernisáže.
Poděkování patří také všem pracovníkům Palace Hlinky, kteří s přípravou výstavy pomáhali.
Všem přítomným hostům a účinkujícím také moc děkujeme za účast a projevenou podporu a věříme, že se příští rok opět sejdeme!
 

úřední e-deska

naše škola

naše škola

Snoezelen

MANUS

Chlapecká skupina
fotogalerie

chlapecká skupina

Indiánská skupina
fotogalerie

Méďové

nové fotografie

Léčebná tělesná výchova, skupinové cvičení

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2018

Vítání jara

Olympijský festival 2018

Valentýnská diskotéka

Beseda
s Městskou policií

Námořnická diskotéka

Mikulášská besídka Elpis 2017

Mikuláš 2017
na Skauničce

PODZIMNÍ DISKOTÉKA

Podzimní radovánky

Terapie Emil

Léčebná tělesná výchova - Podzimní relaxace

Pracoviště fyzioterapie ELPIS

Víkendové třídní setkání

Rozlučka se školním rokem

Radovánky s vodou

Zoopark Vyškov

9. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2017

DĚTSKÝ DEN KOPERNÍKOVA 2017

DĚTSKÝ DEN SKAUNICOVA 2017

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2017

Zážitkové dopoledne

Čarodějnické odpoledne 2017

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2017

PLES ELPIS 2017

Bábovkové posezeníčko

Dílničky v Radosti

Mikulášská besídka

Vystoupení na Hradě

Hudební festival

Vokolopriglu 2016

8. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2016

Praktická škola závěrečné zkoušky 2015/2016

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2016

KARNEVAL ELPIS 2016

PLES ELPIS 2016

Renovace kuchyňky na Fr. Skaunicové

Valentýnská diskotéka

Pololetní diskotéka

Mikulášská besídka

Praktická škola zdobí adventní věnce

V nové kuchyňce

Podzimní odpoledne

Beseda v knihovně

Učení nás baví

Plavba parníkem

Nová kuchyňka
na Fr. Skaunicové

VÍTÁMVÁS CUP 2015