naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
MŠ speciální
ZŠ speciální
Praktická škola jednoletá
internát
specializované třídy
metody práce
projekty ESF
fotogalerie
dokumenty
GDPR
napište nám
autor stránek

PRŮVODCE ŠKOLNÍM 
ROKEM 2017/2018

LETÁK ELPIS

LETÁK ELPIS

KALENDÁŘ ELPIS 2018

Třída III. A
fotogalerie

Třída II. B
fotogalerie

Mateřská škola
fotogalerie

VIDEA PRO RADOST

kde nás najdete

MŠ speciální


Mateřská škola speciální Elpis je dvoutřídní. Každá třída je naplňována do počtu šesti dětí. Třída A jsou pro nás Budulínci, třída B Kuřátka. Naše MŠ se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí s PAS (Poruchami autistického spektra) a s kombinovaným postižením. V každé třídě pracují s dětmi dvě kvalifikované učitelky a každoročně je žádáno u zřizovatele o asistentky pedagoga.

Hlavní metodou realizace vzdělávání je strukturované učení, jehož podstatou je rozčlenění prostoru podle typu činnosti, stejně tak jsou strukturované pracovní úkoly. Všechny postupy je důležité nacvičovat individuálně s každým dítětem zvlášť. 

  

Pracujeme podle vlastního vypracovaného ŠVP (Školního vzdělávacího programu – viz dokumenty), dle kterého zpracováváme náplň týdenního TVP (Třídního vzdělávacího programu). Pro každé dítě individuálně vytváříme Edukační plán na daný školní rok. Součástí školy je psychologické pracoviště, kde rodiče mohou využít konzultace s psycholožkou.  S dětmi pravidelně pracuje logopedka, péči tělesně postiženým dětem zajišťuje dle potřeby externí rehabilitační pracovnice.

Logopedie v MŠ speciální 

Logopedická péče v mateřské škole speciální probíhá každý den dle rozpisu. Nejedná se pouze o individuální výuku, ale péče logopedky prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem (správná poloha při jídle a metodika krmení těžce postižených dětí, podpora správného dýchání, metody komentování při různých činnostech, rytmizace při hudebních činnostech, reakce na pokyny a stimulace k navození komunikace apod.). 

U dětí s poruchami autistického spektra využívá při práci metodu strukturovaného učení zaměřenou na rozvoj komunikačních schopností. Využívá tedy strukturalizace, vizualizace a individualizace nácviku, úkolů a postupů. U dětí s PAS, které nepoužívají mluvenou řeč, logopedka využívá alternativní a augmentativní komunikace, především komunikace pomocí předmětu, fotografie, obrázku – VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém). U dětí s kombinovaným postižením bez PAS závisí logopedická intervence na stupni postižení jak mentálního, tak tělesného a přidružených postižení. 

  

Další aktivity MŠ:

Zooterapie 

CanisterapieSnooezelen (relaxační místnost)

Tělocvična s kuličkovým bazénem

Bazén na školní zahradě

Zdravotní klauni

Práce na počítači

Výlety, oslavy narozenin dětí

  

  

Divadla – navštěvujeme dětská představení v divadle Radost nebo přijíždí Divadlo s úsměvem přímo k nám do školy
Solná jeskyně - pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni. Některým dětem se tam líbí, jiným ne – respektujeme. 

Kontakt : 
MŠ speciální Elpis
Františky Skaunicové 17
Brno – Židenice
615 00
Tel: 545 576 422

Ředitelství školy: 
MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Elpis
Koperníkova 2/4
Brno - Židenice
Tel: 545 245 630 

úřední e-deska

naše škola

naše škola

Snoezelen

MANUS

Chlapecká skupina
fotogalerie

chlapecká skupina

Indiánská skupina
fotogalerie

Méďové

nové fotografie

Hipoterapeutický koník Emil

SPOLEČNÝ VÝLET
DO ZOO OLOMOUC

DĚTSKÉ ODPOLEDNE

SPOLEČNÝ VÝLET
DO ZOO JIHLAVA

10. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2018

Dětský den
na Skauničce 2018

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2018

Čarodějnické odpoledne 2018

Léčebná tělesná výchova, skupinové cvičení

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2018

Vítání jara

Olympijský festival 2018

Valentýnská diskotéka

Beseda
s Městskou policií

Námořnická diskotéka

Mikulášská besídka Elpis 2017

Mikuláš 2017
na Skauničce

PODZIMNÍ DISKOTÉKA

Podzimní radovánky

Terapie Emil

Léčebná tělesná výchova - Podzimní relaxace

Pracoviště fyzioterapie ELPIS

Víkendové třídní setkání

Rozlučka se školním rokem

Radovánky s vodou

Zoopark Vyškov

9. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2017

DĚTSKÝ DEN KOPERNÍKOVA 2017

DĚTSKÝ DEN SKAUNICOVA 2017

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2017

Zážitkové dopoledne

Čarodějnické odpoledne 2017

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2017

PLES ELPIS 2017

Bábovkové posezeníčko

Dílničky v Radosti

Mikulášská besídka

Vystoupení na Hradě

Hudební festival

Vokolopriglu 2016

8. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2016

Praktická škola závěrečné zkoušky 2015/2016

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2016

KARNEVAL ELPIS 2016

PLES ELPIS 2016

Renovace kuchyňky na Fr. Skaunicové

Valentýnská diskotéka

Pololetní diskotéka

Mikulášská besídka

Praktická škola zdobí adventní věnce

V nové kuchyňce

Podzimní odpoledne

Beseda v knihovně

Učení nás baví

Plavba parníkem

Nová kuchyňka
na Fr. Skaunicové

VÍTÁMVÁS CUP 2015