naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
naše škola
zaměstnanci
MŠ speciální
ZŠ speciální
Praktická škola jednoletá
internát
specializované třídy
metody práce
projekty ESF
fotogalerie
dokumenty
napište nám
autor stránek

PRŮVODCE ŠKOLNÍM 
ROKEM 2017/2018

LETÁK ELPIS

LETÁK ELPIS

KALENDÁŘ ELPIS 2018

Třída II. B
fotogalerie

Mateřská škola
fotogalerie

VIDEA PRO RADOST

kde nás najdete

ZŠ speciální


Žáci jsou zařazeni do všech ročníků základní školy speciální podle dosaženého stupně vývoje dítěte a počtu let plnění školní docházky. 
V září 2010 jsme zahájili vzdělávání žáků dle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ELPIS, který vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu pro Základní školu speciální, z koncepce i vnitřní analýzy školy a v neposlední řadě i z požadavků rodičů. Na tvorbě programu se podíleli všichni pedagogové (více viz. Dokumenty školy).
Specializované třídy - vzdělávání žáků s kombinovaným postižením a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Výuka probíhá podle individuálních potřeb dětí. 
V každé třídě pracuje učitelka (s vysokoškolským vzděláním obor speciální pedagogika) a asisentka. S některými žáky dochází jejich osobní asistentky. Individuálně se dětem věnuje logopedka a rehabilitační pracovnice na internátním pracovišti. K dispozici je relaxační místnost s vodním lůžkem, ergoterapeutická dílna, cvičebna, venkovní hřiště, cyklodráha a velká zahrada s dřevěnými průlezkami. Celý areál školy je bezbariérový.
 

úřední e-deska

naše škola

naše škola

Snoezelen

MANUS

Chlapecká skupina
fotogalerie

chlapecká skupina

Indiánská skupina
fotogalerie

Méďové

nové fotografie

Námořnická diskotéka

Mikulášská besídka Elpis 2017

Mikuláš 2017
na Skauničce

PODZIMNÍ DISKOTÉKA

Podzimní radovánky

Terapie Emil

Léčebná tělesná výchova - Podzimní relaxace

Pracoviště fyzioterapie ELPIS

Víkendové třídní setkání

Rozlučka se školním rokem

Radovánky s vodou

Zoopark Vyškov

9. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2017

DĚTSKÝ DEN KOPERNÍKOVA 2017

DĚTSKÝ DEN SKAUNICOVA 2017

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2017

Zážitkové dopoledne

Čarodějnické odpoledne 2017

Velikonoce na ledě

KARNEVAL ELPIS 2017

PLES ELPIS 2017

Bábovkové posezeníčko

Dílničky v Radosti

Mikulášská besídka

Vystoupení na Hradě

Hudební festival

Vokolopriglu 2016

8. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA ELPIS 2016

Praktická škola závěrečné zkoušky 2015/2016

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ELPIS 2016

KARNEVAL ELPIS 2016

PLES ELPIS 2016

Renovace kuchyňky na Fr. Skaunicové

Valentýnská diskotéka

Pololetní diskotéka

Mikulášská besídka

Praktická škola zdobí adventní věnce

V nové kuchyňce

Podzimní odpoledne

Beseda v knihovně

Učení nás baví

Plavba parníkem

Nová kuchyňka
na Fr. Skaunicové

VÍTÁMVÁS CUP 2015